ข่าวประชาสัมพันธ์
น้ำท่วมใต้

วันที่ 3 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 116 คน)
 

ทอป 5 วันที่ 2 ก.พ. 60 เรื่อง น้ำท่วมใต้

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัด พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่า ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 9 จังหวัด ได้แก่ ระนอง กระบี่ ตรัง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา และยังคงมีสถานการณ์ใน 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,412 ครัวเรือน 11,269 คน พร้อมระดมสรรพกำลังและทรัพยากรปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตลอดจนเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยที่ครอบคลุมทั้งด้านการดำรงชีพ ชีวิต และทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ และสิ่งสาธารณประโยชน์

 อย่างไรก็ตาม จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยในระยะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำออกสู่ทะเล รวมถึงบูรณาการการเคลื่อนย้ายกำลังคนและวัสดุอุปกรณ์จากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายไปประจำจุดเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำหรือสันดอนกลางน้ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยในการแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

2. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปล่อยคาราวานส่งสิ่งของบริจาคของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศถึงมือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตรให้ฟื้นตัว

 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานปล่อยขบวนรถคาราวานส่งของบริจาคช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ ว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรให้มากที่สุด โดยขณะนี้ได้รับมอบสิ่งของจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงจากเกษตรกรทั่วประเทศ อาทิ ยอดเงินบริจาค 455,430 บาท ข้าวสาร 104 ตัน, ผ้าขาวม้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 9,100 ชุด /เมล็ดพันธุ์ผัก /บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป /เสื้อผ้า หมอน และผ้าห่มเป็นต้น ซึ่งคาราวานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะส่งถึงมือเกษตรกรผู้ได้รับประสบอุทกภัย ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ใน 12 จังหวัดภาคใต้ต่อไป พร้อมทั้งคาดว่า การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะมีต่อเนื่องไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ (60) เพื่อส่งสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้ถึงมือเกษตรกรภาคใต้ รวมถึงทางกรมฯยังมีแผนการฟื้นฟูภาคการเกษตรในระยะยาว หลังจากมีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

 ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยใน12 จังหวัดภาคใต้ พบว่า มีเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้รับผลกระทบกว่า 491,855 ราย คาดว่ามีพื้นที่เสียหาย 1,120,096 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 280,462 ไร่ พืชไร่ 56,993 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 782,640 ไร่ โดยเจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกในการแจ้งความเสียหาย รวมทั้งการตั้งครัวปรุงอาหารแจกผู้ประสบภัย ประสานการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ

-----------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี