ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 6 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 231 คน)
 
ประเด็นข่าว top 5 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 
1.ประเด็นข่าวถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ประชาชนยังคงเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่หาที่สุดมิได้
บรรยากาศบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง ตลอดช่วงเช้า ประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ต่างพร้อมใจเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนต่างเดินทางมาด้วยความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนการอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เทศกิจ จิตอาสา ได้จัดกำลังคนให้ความช่วยเหลือ จัดระเบียบแถว ภายในเต้นท์ ก-ซ จนถึงภายในพระบรมมหาราชวัง พร้อมบริการอาหารน้ำดื่ม เข็นรถวีลแชร์ แจกถุงผ้าสำหรับใส่ของ รวมถึงมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานจากเต้น 906 ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คอยให้บริการประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วย ขณะที่พื้นที่บริเวณฝั่งทิศใต้ท้องสนามหลวง ได้มีการปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาศต่อไป
-------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี