ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการตามโรดแมปรัฐบาล

วันที่ 6 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 231 คน)
 
4.ประเด็นการดำเนินการตามโรดแมปรัฐบาล
- โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงโครงการรถไฟไทย-จีนใช้กฎหมายปกติดำเนินงาน
พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลแสดงความเห็นอ้างว่า นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจ ตามมาตรา 44 ยกเว้นใบอนุญาตนิติบุคคลให้กับบริษัทของจีน ที่ออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ส่งผลให้ฝ่ายจีนสามารถออกแบบได้ทันทีว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะไม่มีการใช้มาตรา 44 ดำเนินการ โดยฝ่ายจีนยังคงต้องขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเนื่องจากเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทย ดังนั้น ในขั้นตอนการออกแบบจึงต้องใช้วิศวกรจีนดำเนินการ มีคณะทำงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกำหนดรายละเอียดตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้ส่งแบบสถาปัตยกรรมสถานีที่ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้เคยศึกษาให้แก่ทางจีนเป็นต้นแบบด้วย
 
- กรมเจ้าท่า เตรียมบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 ควบคุมสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560 เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาว่า พระราชบัญญัติดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาลำน้ำสำหรับการพาณิชยนาวี การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นี้ กรมเจ้าท่า จึงขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ เช่น สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต หรือเคยได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต ก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ต้องแจ้งต่อกรมเจ้าท่า ตามแบบการแจ้ง ผ่านช่องทางและวิธีที่กำหนด ภายในวันที่ 22 มิถุนายน นี้ หลังจากนั้นกรมเจ้าท่าจะแจ้งให้ทราบว่า ออกใบอนุญาตให้ได้ หรือให้ทำการรื้อถอนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแบบการแจ้ง
------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี