ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ปัญหาแรงงานเพื่อนบ้าน

วันที่ 6 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 183 คน)
 
5.ประเด็นแก้ปัญหาแรงงานเพื่อนบ้าน
- กระทรวงแรงงาน เตรียมหารือแนวทางความร่วมมือดูแลแรงงานสัญชาติกัมพูชาในประเทศไทย เพื่อเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายฮุนมะเน็ต ( H.E.Mr. Hun Manet) รองประธานคณะกรรมการจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับแรงงานกัมพูชาที่พำนักและทำงานในประเทศไทยพร้อมคณะ จะเดินทางเข้าพบ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทย กว่า 1.1 ล้านคน อาทิ การเร่งรัดตรวจพิสูจน์สัญชาติ ขั้นตอนการมอบหนังสือเดินทาง (Passports) /เอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (TD) และ บัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน (OCWC) ให้กับแรงงานกัมพูชาและความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและแรงงานกัมพูชาได้รับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ ทั้งนี้ คาดว่าจะทำให้การนำเข้าแรงงานจากกัมพูชา ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) ตามขอบเขตที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี