ข่าวประชาสัมพันธ์
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 7 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 316 คน)
 

           นางวรรณี  สันตมนัส  ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จัดงานประเพณีนมัสการพระมหาธาตุและเวียนเทียนมาฆบูชา ช่วงเทศกาลมาฆบูชา ตรงกับวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 วัดมหาธาตุวรวิหารร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ได้จัดให้มีการไถ่ชีวิตโค จำนวน 9 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำโคที่ไถ่ชีวิตเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

            ขอเชิญผู้สนใจร่วมไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-315301,032-337802/ชุติมา  แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี