ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีอัญเชิญหลวงพ่อแก่นจันทร์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560

วันที่ 7 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 317 คน)
 

           นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณถนนโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยกำหนดให้มีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อแก่นจันทร์ ซึ่งจะมีขบวนแห่ จากเส้นทางวัดช่องลมถึงศาลากลางจังหวัดราชบุรี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเปิดงาน ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ลานหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี