ข่าวประชาสัมพันธ์
น้ำท่วมใต้

วันที่ 7 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 116 คน)
 

ทอป 5 วันที่ 6 ก.พ. 60 เรื่อง น้ำท่วมใต้
1 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3,000 ครัวเรือน

 นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชน หลังจากเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ 2 อำเภอคืออำเภอบางสะพานและอำเภอเมืองรวม 2,000 ครัวเรือน โดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนใน 8 อำเภอ 45 ตำบล จำนวนกว่า 41,000 ครัวเรือน หรือกว่า 137,000 คน และมีผู้เสียชีวิต 4 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสำรวจความเสียหายทั้งบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร การประมง ปศุสัตว์เพื่อนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ และระดับจังหวัดเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็ว

2 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับฟังการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง

 ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตรัง จากนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดตรังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 จำนวน 6 อำเภอ 46 ตำบล 339 หมู่บ้าน 8 เทศบาล 31 ชุมชน มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 20,282 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาระยะยาวโดยเร็วที่สุด โดยเน้นการดูแลผังเมืองให้เป็นระเบียบ เพื่อแก้ไขปัญหาการไหลของน้ำในอนาคตต่อไป(สายชล/ตรัง)

3 ที่จังหวัดปัตตานี เร่งฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ เป็นไปอย่างครอบคลุมและทุกครัวเรือน

 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งดำเนินการก่อสร้างบ้านให้แก่ ครอบครัวของนายแวดอเลาะ เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลปูยุด อำเภอเมือง ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในห้วงเวลาที่ผ่านมา และบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จังหวัดปัตตานี กองทัพบก และกองทัพภาคที่ 4 ร่วมกันให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลาย และกลับสู่ภาวะปกติ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จาก มทบ.46 สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกำลังภาคประชาชน ท้องถิ่น เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือ ร่วมกันก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าว // นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การดูแลและการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนั้น ได้มีการเข้าไปดูแล พร้อมซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ทั้งหมด 26 หลัง โดยมีทีมช่างของทางกองทัพบก ที่ร่วมกันบูรณาการร่วมกันเป็นลักษณะ "ประชารัฐ" พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้าน เยียวยา รวมถึงชาวสวนชาวบ้านที่เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช อีกด้วย และได้มอบหมายให้อำเภอต่างๆ ทำการสำรวจ พร้อมทั้งรายงานเพื่อลงดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

4 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับมอบเงินจำนวน 2 ล้านบาทจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้

 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. รับมอบเงินช่วยน้ำท่วมจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านบาท จากนายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้าจำนวน 1 ล้านบาท และนายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าอีก 1 ล้านบาท ผ่านโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อนำเงินที่ได้จากการบริจาคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย วาตภัย และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ ยังรับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น ส่งมอบต่อไปยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริเวณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาอาคารรัฐสภา ชื่อบัญชี สนช. ช่วยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 089-0-19553-6

5  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้คลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 11 จังหวัด ควบคู่กับเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน และชวยเหลือเยียวยาเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 11 จังหวัด ได้แก่ ระนอง กระบี่ ตรัง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ซึ่งยังคงมีสถานการณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง และอำเภอเชียรใหญ่ รวม 13 ตำบล 59 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,015 ครัวเรือน 3,325 คน ครัวเรือน 5,902 คน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติการให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ควบคู่กับสำรวจข้อมูลความเสียหายครอบคลุมทั้งด้าน เพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอดชั่วโมง

 6    กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้เร่งสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้ พร้อมฟื้นฟูเต็มที่ หลังคลี่คลายเกือบหมด

      นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันระหว่าง กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนกลาง) และบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี รวมถึงหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยสถานการณ์อุทกภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 11 จังหวัด ได้แก่ ระนอง กระบี่ ตรัง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ยังคงมีสถานการณ์ใน 2 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อำเภอปากพนัง และอำเภอเชียรใหญ่ สำหรับสถานการณ์โดยรวมเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมสั่งการจังหวัดสำรวจข้อมูลความเสียหายด้านที่อยู่อาศัยให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วเสร็จโดยเร็ว


 
------------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี