ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่าง พ.ร.บ.

วันที่ 7 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 284 คน)
 

ทอป 5 วันที่ 6 ก.พ. 60 เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.

1 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผย คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษ ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วตามข้อสังเกต แต่รายละเอียดการปรับแก้ให้รองนายกรัฐมนตรีชี้แจง

 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษ ได้พิจารณาฉบับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วตามข้อสังเกต ซึ่งความคืบหน้า และรายละเอียดการปรับแก้ไขนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ชี้แจง โดยจะนัดประชุมคณะกรรมการฯอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ส่วนจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไข ก่อนกำหนดวันนำร่างฯ ขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายดำเนินการ

 ประธาน สนช. ยังกล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติอำนวยความยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ว่ายังไม่ทราบรายละเอียด เพราะกรรมาธิการทางการเมืองของ สนช.ยังไม่ได้มีการเสนออย่างเป็นทางการ


-----------------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี