ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 20 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 
1.ประเด็นถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ประชาชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 ประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วสารทิศใช้โอกาศในช่วงวันหยุดพร้อมใจกันเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพอากาศที่แจ่มใส โดยประชาชนที่เดินทางมาตลอดช่วงเช้าวันนี้ มาจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งทุกคนตั้งใจเดินทางมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ นานับปการ อย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของราษฎร ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ โดยประชาชนที่เดินทางมากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯทรงรักและห่วงใยราษฎรมากจึงทรงพัฒนาป่าไม้และอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีที่อยู่ที่ทำกิน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนและจิตอาสาเดินทางนำอาหารว่างและน้ำดื่ม มาแจกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพบริเวณทางออกของประตูเทวาภิรมย์ด้วย
--------------------------------------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี