ข่าวประชาสัมพันธ์
การกราบสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 20 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
 
2.ประเด็นเรื่องการกราบสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- สมเด็จพระสังฆราชเสด็จสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราชตามพระอารามต่างๆโดยมีพุทธศาสนิกชนมาเฝ้ารอถวายสัการะจำนวนมาก
 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบ ออกจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อทรงไปถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราช  3 พระองค์ รวมถึงทรงสัการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร และ อดีต พระราชาคณะตามพระอารามต่างๆรวม 6 วัด ทั้งนี้ในการเสด็จดังกล่าวนั้น สมเด็จพระสังฆราชได้ถวายพัดรองตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ "ออป” และพานพุ่มตามจำนวนสมเด็จพระสังฆราชในแต่ละวัด ที่เสด็จไปสักการะพระอัฐิ
--------------------------------------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี