ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 21 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 14 คน)
 
1.ประเด็นถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ พร้อมใจกันเดินทางถวายสักการะพระบรมศพ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่อง
 ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ยังคงพร้อมใจกันเดินทางมายังบริเวณพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ พระนั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยวันนี้ ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดตามโค้วตาของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมาเข้าคิวกราบถวายสักการะพระบรมศพฯ ได้แก่ จ.นครสวรรค์ จ.นครนายก จ.เลย โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เทศกิจ และจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานจากเต้น 906 ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษณ์ อัครราชกุมารี คอยให้บริการประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วย ขณะที่ในวันนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการบริการอาหารให้กับประชาชนตลอดทั้งวัน
--------------------------------------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี