ข่าวประชาสัมพันธ์
การกราบสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 21 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)
 

2.ประเด็นเรื่องการกราบสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงจากตำหนักอรุณ ประทับรถพระประเทียบ  ไปยังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9
 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงจากตำหนักอรุณ ประทับรถพระประเทียบ  ไปยังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9 จากนั้นเสด็จไปเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 4  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  จังหวัดนครปฐม ในการนี้สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นผู้แทน ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช จากนั้นสมเด็จพระสังฆราช ประทานหนังสือที่ระลึก และเหรียญตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ แด่กรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูป

- มหาเถรสมาคมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พัฒนาความรู้และคุณภาพคณะสงฆ์ไทยเพื่อเป็นหลักทางใจให้แก่ประชาชน
 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้รับทราบกระแสพระราชดำรัสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เกี่ยวกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ความว่าพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์และเป็นหลักทางใจของประชาชนให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย ทั้งนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมน้อมรับกระแสพระราชดำรัส พร้อมแจ้งยังพระสังฆาธิการน้อมรับมาสู่การปฏิบัติให้เป็นหลักทางใจของประชาชน
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี