ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินมาตรการตามโรดแมปของรัฐบาล

วันที่ 21 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 17 คน)
 

5.ประเด็นการดำเนินมาตรการตามโรดแมปของรัฐบาล
- กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการธงฟ้าประชารัฐ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
 นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า อุทกภัยน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ กระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมธงฟ้า เพื่อผู้ประสบภัยภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ชุมพร ตรัง และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมืผู้ประกอบการ นำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจำหน่าย ถูกกว่าท้องตลาด 20-40% เช่น น้ำตาล เนื้อหมู ข้าวสาร น้ำมันพืช คาดว่า จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ระดับหนึ่ง และมีสินค้าพิเศษคือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ในราคาพิเศษ และจัดบูธให้ เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย SME นำสินค้ามาขาย สร้างรายได้

- กระทรวงแรงงาน เร่งปรับแก้กฎหมาย เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
 นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน อยู่ระหว่างยกร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และการทำประมงผิดกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญ อาทิ การกำหนดอาชีพ ที่แรงงานต่างด้าวทำได้ การกำหนดวิธีการนำเข้าแรงงาน สิทธิประโยชน์ การคุ้มครองแรงงาน และบทลงโทษต่างๆ รวมทั้งใบอนุญาตทำงานต้องเป็น E- WORK PERMIT นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง ผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อป้องกันปัญหาจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามกฎหมาย และกรณีแรงงานทำงานครบกำหนดสัญญาจ้างงาน ยังสามารถอาศัยในประเทศได้อีก 3 วัน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ส่วนแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ จะมีทีมสหวิชาชีพมาช่วยดูแล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี