ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 23 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)
 
1.ประเด็นถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ประชาชน เดินทางเข้าสักการะพระบรมศพ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 บรรยากาศที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา มี ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ รวมถึงสำนักอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้นำประชาชนรวม 1,500 คน เดินทางเข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวันนี้(22 ก.พ.) เป็นคิวของจังหวัดตาก //สุโขทัย และสระแก้ว ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อจะเข้าไปสักการะพระบรมศพ ด้วยความจงรักภักดี พร้อมน้อมนำแนวทางในเรื่องต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ขณะที่ท้องสนามหลวง ก็ได้รับความสนใจจากคณะบุคคล นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนเข้าชมนิทรรศการ"เย็นศิระเพราะพระบริบาล" ซึ่งได้รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาจัดแสดง จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงเวลา 20.00น. โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และนำเข้าชมเป็นกลุ่มพร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
--------------------------------------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี