ข่าวประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองในประเทศ

วันที่ 23 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 
2.ประเด็นเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองในประเทศ
- โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยผลหารือร่วมพรรคการเมือง ระบุ ได้รับความเห็นที่ตรงกันหลายเรื่อง
 พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวว่า ผลการหารือกับพรรคการเมือง ที่คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในชุดคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้เชิญเข้ามาให้ความเห็นนั้น ได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองต่างๆ เป็นอย่างดี ที่ผ่านมามีข้อเสนอและความคิดเห็นในหลายๆ เรื่อง และมีหลายเรื่องที่พรรคการเมืองเห็นตรงกัน ว่าควรจะมีการแก้ไขเพื่อสร้างความปรองดอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก้ปัญหาทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ระงับความขัดแย้ง สร้างการปรองดอง คืนอำนาจประชาธิปไตยให้ประชาชน และในด้านอื่นๆ ซึ่งต้องขอให้ทุกฝ่ายเปิดใจกว้าง รับฟังทุกฝ่าย รวมทั้งเสียงของประชาชน การพูดคุยนั้นเป็นไปด้วยบรรยากาศของความร่วมมือ ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่าย อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขใดๆ ขอให้ร่วมมือกันสร้างความสามัคคีให้ได้ เคารพความเห็นผู้อื่น ยืนยัน คณะกรรมการทำงานอย่างตั้งใจ ให้โอกาสทุกฝ่ายโดยไม่มีเงื่อนไข ส่วนข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการหารือนั้น จะรวบรวมเข้าสู่กระบวนการจัดทำความเห็นร่วม และจะให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ
--------------------------------------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี