ข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่

วันที่ 23 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 24 คน)
 
3.ประเด็นการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมตรวจสอบรายงานอีเอชไอเอ โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระยี่ ที่ กฟผ.กลับไปทำใหม่ทั้งหมด
 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีรัฐบาลให้ทบทวนการทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(อีเอชไอเอ) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ใหม่ ว่า ในส่วนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินในเรื่องของรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(อีเอชไอเอ) ให้อยู่บนพื้นที่ฐานที่สมบูรณ์และประชาชนในพื้นที่ยอมรับ ซึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องทำรายงาน อีเอชไอเอ ตามที่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คชก.) ได้เคยสรุปความเห็นให้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ในรายงาน อีเอชไอเอ 17 ข้อหลัก และอีก 143 ข้อย่อย ให้มีเนื้อหาครบถ้วน แล้วส่งมาให้ สผ.ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด หากข้อใดไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนจะส่งกลับไปให้ กฟผ.ทำเพิ่มเติม
--------------------------------------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี