ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินมาตรการตามโรดแมปของรัฐบาล

วันที่ 23 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 29 คน)
 

5.ประเด็นการดำเนินมาตรการตามโรดแมปของรัฐบาล
- โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยัน รัฐบาลไม่มีแนวคิดล้มเลิกโครงการบัตรทอง พร้อมย้ำประชาชนได้รับสิทธิคงเดิมและเพิ่มขึ้น 3 รายการ
 พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า งบประมาณรายหัวหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทองได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ เพราะเป็นภาระด้านงบประมาณ และรัฐบาลพยายามจะล้มเลิกโครงการบัตรทอง ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมมือกันอย่างดีในการดูแลประชาชนและได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้นด้วย โดยปีงบประมาณ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 128,533 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3,197.32 ต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 จำนวน 87.75 บาทต่อหัว และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2 – 3 ปีนี้ โดยพี่น้องประชาชนยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม และมีส่วนที่จะได้รับเพิ่มขึ้น คือ ค่าบริการวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ค่าบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และค่าบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยัน รัฐบาบมีมาตรการดูแลไม่ให้ส่งผลกระทบประชาชน หากลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศปีนี้
 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหลังใหม่ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน. คาดในปีนี้จะมีการประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศ โดยเปลี่ยนมาอิงราคาตลาดโลกนั้น ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ชาวไร่อ้อย และโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลผลิตสินค้า เพราะจะมีการดูแลให้น้ำตาลทรายเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ และมีมาตรการดูแลของกระทรวงพาณิชย์ด้วย ทั้งนี้ ยังมีเป้าหมายเดินหน้าตามแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยการขยายขอบเขตแปรรูปอ้อยจากเดิมแปรรูปเป็นเฉพาะน้ำตาลทรายให้ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งที่ผ่านมามีการเปิดตัวเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bioeconomy ซึ่งเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไปแล้ว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี