ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดี วิถีเกษตร

วันที่ 28 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
 

              นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน)   กำหนดจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดี วิถีเกษตร ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทอดองค์ความรู้ ด้านการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยวิถีเกษตรไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ การอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ , นิทรรศการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ,  ชม ชิม อาหารเพื่อสุขภาพ ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยคุณภาพ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กว่า 100 ร้านค้า, เรียนรู้หลักสูตร วิชาของแผ่นดิน 8 หลักสูตร ได้แก่ การจุดดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ,กินผักกินอาหารเป็นยา , เทคนิคการทำไม้ผลนอกฤดูกาล , ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย , ปั้มสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร , สุขภาพดี วิถีธรรมชาติ , เกษตรสุขภาพดี , สุขภาพดีในยุคดิจิทัล  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเชิงปฏิบัติ ได้แก่ เกี๊ยวซ่าสมุนไพร สุขภาพจิตที่ดีด้วยสารพัดช่าง เมี่ยงผักสมุนไพร โยเกิร์ตและชีสจากนมแพะ และน้ำสลัดไขมันต่ำ โดยทุกกิจกรรมเรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช่จ่าย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 หรือ 094-649-2333 หรือทางwww.wisdomking.or.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี