ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินมาตรการตามโรดแมปรัฐบาล

วันที่ 28 ก.พ. 2560 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
 

4.ประเด็นการดำเนินมาตรการตามโรดแมปรัฐบาล
- สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สามารถพัฒนาระบบน้ำตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัด เพิ่มขึ้นกว่า 21,000 ไร่
 หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวถึงผลการดำเนินงานปี 2559 ว่า ในพื้นที่ต้นแบบ 5 จังหวัด คือ น่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี และเพชรบุรี ที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาระบบน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสทางอาชีพเพิ่มมากขึ้น พบว่า ในปี 2559 สามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้อีก 3,828 ไร่ ซึ่งผลจากการจัดการน้ำช่วยให้มีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบมีรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยชาวบ้านในพื้นที่ต้นแบบเดิม 5 จังหวัด จำนวน 3,398 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น 118.7 ล้านบาท เฉลี่ยครัวเรือนละ 35,000 บาท ส่งผลให้ประชากรในพื้นที่ต้นแบบพ้นจากเส้นความยากจนตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานหรือครัวเรือนพ้นความยากจนเพิ่มขึ้น 217 ครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16

- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 7 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง วันที่ 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคมนี้
 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. เปิดเผยว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่มลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร จึงประสาน 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เตรียมพร้อมรับมือฝนตกเพิ่มขึ้น ฝนตกหนักบางพื้นที่ และคลื่นลมแรง ช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคมนี้ โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย และประสานแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน บริเวณริมชายฝั่งทะเล พื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัด พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล สถานประกอบการริมชายหาดให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง สำหรับชาวเรือบริเวณ อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี