ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ปี 2560

วันที่ 8 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 113 คน)
 

นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง  ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนมีนาคม จะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปในตอนกลางวัน กับจะมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางวัน โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขา จากนั้นประมาณกลางเดือนมีนาคม จนถึง เดือนเมษายนจะมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวัน อุณหภูมิสูงสุด 42-43 องศาเซลเซียส บางช่วงมักจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกได้ สำหรับในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวันกับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ เนื่องจากลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้เกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเดือดร้อนและสร้างความสูญเสียแก่ทรัพย์สินของเกษตรกรผู้ประกอบกิจการได้

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี จึงขอประกาศให้ผู้ประกอบการกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้หาแนวทางป้องกันแก้ไข เพื่อลดความสูญเสีย และความเสียหายจากการประสบภัยแล้ง โดยให้ปฏิบัติดังนี้ ติดตามสถานการณ์ข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสื่อต่างๆอย่างใกล้ชิด  ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงให้สูญเสียน้อยที่สุด เตรียมหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม ทยอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดออกจำหน่ายหรือบริโภคก่อน เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อหรือกระชัง  ลดปริมาณการให้อาหารสัตว์น้ำลงโดยเฉพาะอาหารสดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย ถ้าต้องปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยง ให้ปล่อยในปริมาณที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าปกติ หรือปล่อยสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อลดช่วงระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง  หมั่นสังเกตอาการต่างๆของสัตว์น้ำ ควรวางแผนการเลี้ยง หรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วงดังกล่าว และกรณีมีปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ติดต่อสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือสำนักงานประมงจังหวัด ทางโทรศัพท์หมายเลข  032 337 656 เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือความช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไป

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี