ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศาลจังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการ ภายในศาลจังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

ศาลจังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาดำเนินการในร้านค้าสวัสดิการภายในศาลจังหวัดราชบุรี โดยจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในวัน เวลาราชการ ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล และบุคคลากรของศาลจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ประเภทอาหาร อาหารตามสั่ง ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่ม และของเบ็ดเตล็ด

สอบถามรายละเอียด/ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ส่วนคลัง ศาลจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. โดยไม่มีค่าสมัคร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 22 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดราชบุรี ส่วนช่วยอำนวยการ โทร .0 3231 5719-25 ต่อ 158


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี