ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการสอบราคาซื้อยา ALTEPLASE (rT-PA) จำนวน 80 VIAL.

วันที่ 8 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

             โรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการสอบราคาซื้อยา ALTEPLASE (rT-PA) จำนวน 80 VIAL.

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org , www.ratchaburi.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 3232 7919


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี