ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนเสนอชื่อ “แม่ 100 ปี”

วันที่ 9 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
 

           นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานมหิดล - วันแม่ ประจำปี 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ , การให้บริการตรวจสุขภาพ , การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค , แม่ 100 ปี และแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อแม่ที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปและมีสุขภาพดี พร้อมหลักฐานหรือประจักษ์พยานที่แสดงว่าบุคคลผู้นั้นมีอายุ 100 ปีจริง เช่น อายุของลูกหลาน เป็นต้น  ไปยังงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์หมายเลข 0 2849 6208-10 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี