ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สอบราคาจัดซื้อระบบคิวอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

วันที่ 10 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 

             สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานระบบคิวอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  เพื่อใช้ในราชการ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

            กำหนดยื่นซองเสนอราคา  ในวันที่  8  มีนาคม  2560  ถึงวันที่ 21  มีนาคม 2560  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 22  มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

            ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี  เลขที่ 128  หมู่ 10  ถนนเขาวัง – บ้านน้ำพุ  ตำบลเจดีย์หัก  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่ 8  มีนาคม 2560  ถึงวันที่  21  มีนาคม  2560  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3231 – 9853 – 4  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี