ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลบ้านโป่ง ดำเนินการสอบราคาซื้อยา Fenofibrate micronized 200 mg capsule ประมาณ 240,000 cap

วันที่ 13 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 

            โรงพยาบาลบ้านโป่ง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Fenofibrate micronized 200 mg capsule  ประมาณ  240,000 cap  สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

            กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่  7  มีนาคม  2560  ถึงวันที่  20  มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง 16.30  ในวันและเวลาราชการ    อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

            กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 6  โรงพยาบาลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ 21  มีนาคม  2560  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่  อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง  ระหว่างวันที่  7  มีนาคม  2560  ถึงวันที่  20  มีนาคม  2560  ดูรายละเอียดได้ที่  www.bph.moph.go.th  และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032 – 221931  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี