ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดโค จำนวน 56 ตัว และม้า พันธุ์ไทย จำนวน 2 ตัว

วันที่ 13 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 104 คน)
 

       สำนักงาน ป.ป.ส.  โดยสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดโค จำนวน 56 ตัว และม้า พันธุ์ไทย จำนวน 2 ตัว  ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ 859 / 2560  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2560  โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 15  มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป    บ้านเลขที่ 32  หมู่ที่ 6  ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

       ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาติดต่อขอดูโคและม้าได้ที่ ณ  บ้านเลขที่ 32  หมู่ที่ 6  ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ในวันอังคารที่  14  มีนาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00  น.   กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันพุธที่  15  มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  และจะดำเนินการขายทอดตลาด  ตั้งแต่เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป

      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.oncb.go.th/ข่าวขายทอดตลาด  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 – 2470901 – 19  ต่อ 3454


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี