ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างบริการผู้ให้บริการหรือจัดการงานแสดงสินค้า (90.15.18.02)

วันที่ 15 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 233 คน)
 

            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการผู้ให้บริการหรือจัดการแสดงสินค้า (90.15.18.02) กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.moc.go.th/Ratchaburiหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337106 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี