ข่าวประชาสัมพันธ์
ธรรมกาย

วันที่ 15 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

1 นายกรัฐมนตรี ชี้แจง การประกาศพื้นที่วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ตามมาตรา 44 เพื่อเอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรัดกุมและครอบคลุม

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ชี้แจงความจำเป็นในการคงประกาศพื้นที่วัดพระธรรมกาย เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพื่อเอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรัดกุมและครอบคลุม ตลอดจนง่ายต่อการรักษาความปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับระดับความเข้มข้นในการใช้กฎหมายตามสถานการณ์ ส่วนการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายปกติ ขณะที่การดำเนินการทางพระธรรมวินัยได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานกับมหาเถรสมาคมดำเนินการโดยยึดตาม พ.ร.บ.สงฆ์
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึง กรณีที่ ดีเอสไอ กล่าวหาว่า พระทัตตชีโว เกี่ยวข้องกลับกลุ่มบุคคลที่นำเช็คของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นซึ่งบริจาคให้กับวัดพระธรรมกายไปลงทุนในหุ้น ว่า ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อน เพราะเป็นการขยายผลเส้นทางการเงินจากคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งก็ต้องทำควบคู่ไปกับการฟื้นฟูด้วย

2 นายกรัฐมนตรี ชี้แจง คงประกาศพื้นที่วัดพระธรรมกาย เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ตามมาตรา 44 เพื่อเอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรัดกุมและครอบคลุม
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ชี้แจงความจำเป็นในการคงประกาศพื้นที่วัดพระธรรมกาย เป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพื่อเอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความรัดกุมและครอบคลุม ตลอดจนง่ายต่อการรักษาความปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับระดับความเข้มข้นในการใช้กฎหมายตามสถานการณ์ ส่วนการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายปกติ ขณะที่การดำเนินการทางพระธรรมวินัยได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานกับมหาเถรสมาคมดำเนินการโดยยึดตาม พ.ร.บ.สงฆ์
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึง กรณีที่ ดีเอสไอ กล่าวหาว่า พระทัตตชีโว เกี่ยวข้องกลับกลุ่มบุคคลที่นำเช็คของสหกรณืเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นซึ่งบริจาคให้กับวัดพระธรรมกายไปลงทุนในหุ้น ว่า ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อน เพราะเป็นการขยายผลเส้นทางการเงินจากคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งก็ต้องทำควบคู่ไปกับการฟื้นฟูด้วย
-------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี