ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 86

วันที่ 16 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
 

           นายจารึก  ธรรมสุนทร  อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี  ได้รับแจ้งจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ตำบลช้างใหญ่  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 86  ซึ่งจะเปิดฝึกอบรม  จำนวน 31  แผนก  ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน 2560  (เวลาการฝึกอบรมตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.  หยุดเฉพาะวันจันทร์)

            ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครและแนบหลักฐาน และส่งไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี    เลขที่ 33  ถนนอำเภอ  ตำบลหน้าเมือง  จังหวัดราชบุรี 70000  หรือโทร 032 – 337932ต่อ 101 , 104  ภายในวันอังคารที่ 28  มีนาคม  2560


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี