ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาหมอกควัน และปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 17 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 

4.ประเด็นการแก้ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาหมอกควัน และปัญหาภัยแล้ง
- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ
 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึง โดยมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกลับมาสูงขึ้นในรอบหลายวันที่ผ่านมาที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าฝุ่นละอองสูงสุดอยู่ที่ 204 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รองลงมา ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 149 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินจากค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีการลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์และหาของป่า โดยคาดการณ์สภาพอากาศว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ อาจส่งผลให้ภาวะหมอกควันเจือจางลงไปได้บ้าง หากยังมีการเผาในพื้นที่อาจส่งผลทำให้ทุกจังหวัดมีแนวโน้มฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและดับไฟอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีจุดความร้อนกระจายอยู่หลายจังหวัด ควบคู่กับ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ และขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด

- กองทัพบกพร้อมช่วยประชาชน ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รับมือพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 16-19 มี.ค.นี้
 พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า จากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 16-19 มีนาคมนั้น ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่แจ้งเตือน และเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน หากต้องเผชิญเหตุ โดยขณะนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ทหารออกแจ้งเตือน พร้อมให้คำแนะนำและช่วยสำรวจที่พักอาศัยให้มีความแข็งแรง //?สำหรับชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหาร แต่ละพื้นที่สามารถออกช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการช่วยอพยพประชาชนไปในที่ปลอดภัย การเปิดเส้นทางสัญจร สนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการช่วยเหลือฟื้นฟู ซ่อมแซมหากได้รับความเสียหาย
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี