ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า/วันข้าราชการ พลเรือน ประจำปี 2560 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 20 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 

            นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 เห็นชอบให้จัดพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี และวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 กำหนดให้วันที่ 6 เมษายน ของทุกปีเป็น วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

           จังหวัดราชบุรี จึงได้กำหนดจัดงานดังนี้  1.พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 2.พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน (เชิงเขาแก่นจันทน์) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี