ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผลักดันการค้าชายแดนเชิงรุก

วันที่ 20 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 

1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำชับเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งทำแผนผลักดันการค้าชายแดนเชิงรุก สู่เป้าหมาย 1.8 ล้านล้านบาทในปีนี้

 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์กำหนดเป้าหมายมูลค่าการค้าชายแดนปีนี้ 1.8 ล้านล้านบาท โดยได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งทำแผนผลักดันการค้ากับประเทศเพื่อบ้านให้มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนการทำการค้าบริเวณด่านถาวรที่มีอยู่กว่า 80 แห่ง และ การค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรน เพื่อให้จังหวัดและประชาชนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเกิดการค้าขายระหว่างกันและก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนให้ความสำคัญบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย ส่วนการค้าชายแดนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับไทย มีการค้าขายระหว่างกันผ่านด่านชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานรวม 12 จังหวัด มีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างกันกว่า 200,000 ล้านบาท โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ดุลการค้า สปป.ลาวกว่า 69,000 ล้านบาท สำหรับ การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนมกราคม 2560 มีมูลค่าทั้งสิ้น 88,981 ล้านบาท หดตัวที่ร้อยละ 15.1 คิดเป็นการค้าชายแดนกับ CLMV มูลค่า 73,722 ล้านบาท ในขณะที่การค้าผ่านแดน สิงคโปร์ จีนตอนใต้ เวียดนาม มีมูลค่า 15,260 ล้านบาท

 ส่วนแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากปี 2559โดยมีปัจจัยสำคัญจากราคาน้ำมันดิบที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นแบบช้าๆ ส่งผลให้แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญ และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคสำคัญเริ่มปรับตัวและมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น
--------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี