ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี จัดงานตลาดต้องชม “ตลาดอมยิ้ม ตลาดย้อนยุควิถีไทยจอมบึง”

วันที่ 21 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

            นายวิฑูร สุขพูล   พาณิชย์จังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า  กระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ  โดยกำหนดให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมือง  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มวิสาหกิจ SMEs ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน  โดยดำเนินโครงการตลาดเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ "ตลาดต้องชม”  เพื่อกลไกในการขยายช่องทางการตลาด  เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าคุณภาพดี  ราคาเป็นธรรม  และกำหนดเปิด  "ตลาดอมยิ้ม  ตลาดย้อยยุควิถีไทยจอมบึง”  วัดวาปีสุทธาวาส  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  เป็นตลาดต้องชม ของจังหวัดราชบุรี  ประจำปี 2560  ในวันเสาร์ที่ 25  มีนาคม 2560  เวลา  16.30 น.  โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  การแสดงรำโทนบ้านตลาดควาย , นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , ชมนิทรรศการและวิถีชีวิต 8 ชาติพันธุ์  , ชมตลาดอมยิ้ม  ตลาดย้อนยุควิถีไทยจอมบึง  , สาธิตอาหารพื้นบ้าน 8 ชาติพันธุ์ และชมการแสดงพื้นบ้านของแต่ละชาติพันธุ์  จำนวน 3 ชุด


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี