ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี จัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560

วันที่ 21 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 

          นายวีรัส   ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี ได้จัดกิจกรรมงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี  ประจำปี 2560  ภายใต้ชื่องาน "All Thailand Goldfish Show”  ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  24 – 26  มีนาคม  2560  ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ)  ตำบลหนองอ้อ  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี   เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามและประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสัตว์สัตว์น้ำสวยงามที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักเกิดการพัฒนาระบบการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้ส่งออกเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพิ่มมากขึ้น  โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้  การประกวดปลาเงินปลาทอง 17 ประเภท ,การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี , ประกวดกุ้งสวยงาม ,ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และการฟังบรรยายขั้นตอนการขอแจ้งประกอบกิจการกุ้งสวยงามที่เป็นสัตว์น้ำควบคุมและการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะเลี้ยง (ทบ.1)

            สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี  โทร/โทรสาร.  0 – 3233 - 7656


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี