FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
เทศบาลเมืองราชบุรีแถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554

วันที่ 11 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 121 คน)
 
                         
              เทศบาลเมืองราชบุรีจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554 เน้นการจัดแบบเรียบง่ายแต่คงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม โดยจัดขึ้นในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2554 ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ราชบุรี
             เช้าวันนี้(11ต.ค.2554) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ์ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรี ประธานชุมชนต่าง ๆ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554 ทั้งนี้เทศบาลเมืองราชบุรีได้กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีทางเทศบาลเมืองราชบุรีเน้นการจัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย และประหยัดงบประมาณแต่ยังคงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป มีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงดนตรีลูกทุ่ง จากรายการชิงช้าสวรรค์ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงดอกไม้สด และขบวนแห่กระทงใหญ่จากชุมชนต่าง ๆ โดยกำหนดให้วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 20.00 น.มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว  ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
              สำหรับประชาชน หรือผู้ที่สนใจจะส่งเข้าประกวดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองราชบุรี หมายเลขโทรศัพฑ์ 0-3233-7674 ในวันและเวลาราชการ
                                                                 00000000000000000000000000000
                                                                     รุ่ง เพ็งอุดม ข่าว 11 ตุลาคม 2554

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี