ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2560

วันที่ 21 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
 

          นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า  จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากกรมการศาสนาว่า ตามราชประเพณี  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การ  สมาคม  มูลนิธิ  ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป  ที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ  พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล  ในปีพุทธศักราช 2560  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  เลขที่ 666  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ 0 2422 8806  โทรสาร 0 2422 8801  หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่อารามหลวงในจังหวัดโดยตรง  ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อวัดที่มีผู้ขอรับพระราชทานพระกฐินได้ทางเว็บไซต์ http://ww.dra.go.th

            สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  กลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  โทร.  0 3232 2786


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี