ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 21 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 
1.ประเด็นถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดเดินทางเข้าสักการะพระบรมศพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ยังคงพร้อมใจกันเดินทางมาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่จิตอาสาของกระทรวงวัฒนธรรมคอยอำนวยความสะดวก เพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เช่นเดียวกับที่บริเวณถนนด้านหน้าท่าราชวรดิษฐ์ ที่มีพระสงฆ์ สามเณร ที่สังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร และหนต่างๆ มาลงทะเบียนเข้าไปเจริญจิตภาวนาปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ โดยมีเจ้าหน้าจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคอยอำนวยความสะดวก ขณะที่ประชาชนที่เดินทางมานั้นส่วนใหญ่มากันเป็นหมู่คณะและมาเป็นครอบครัวหลายคนได้นำบุตรหลานซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนมาสักการะพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
--------------------------------------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี