FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
กรมทางหลวงจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสม (ครั้งที่ ๒) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยก ต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ กับทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ และจุดตัดถนนเทศบาล (แยกห้วยไผ่) เพื่อร่วมพิจารณาทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสม

วันที่ 11 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)
 
กรมทางหลวงจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสม (ครั้งที่ ๒) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยก ต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ กับทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ และจุดตัดถนนเทศบาล (แยกห้วยไผ่) เพื่อร่วมพิจารณาทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสม
 
ประชาชนในชุมชนบริเวณรอบโครงการก่อสร้างทางต่างระดับเข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดการดำเนินโครงการเบื้องต้น ของกรมทางหลวงที่ว่าจ้างบริษัทเอกชน สำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔ กับทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ และจุดตัดถนนเทศบาลของจังหวัดราชบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร โดยได้กำหนดรูปแบบการก่อสร้าง ไว้จำนวน ๓ แบบ ให้ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมและจราจร รวมถึงงบประมาณ ในการคัดเลือกเพื่อนำไปปรับปรุงการออกแบบรายละเอียดโครงการต่อไป ทั้งนี้ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการฯ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกเป็นการศึกษาและคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม จากนั้นจะสำรวจและออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
 
วรปรัชญ์/ข่าว
ส.ปชส.ราชบุรี
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ชาวโคนมหนองโพราชบุรีส่งฟางอัดก้อนไปช่วยเกษตรกรโคนมที่ภาคใต้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เตรียมใช้คนแปรอักษรกว่าสองหมื่นคน
จังหวัดราชุบรีเตรียมจัดงาน “สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี” 7 วัน 7 คืน
กล้วยไม้นับหมื่นต้นพร้อมแล้ว ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งปี 2560
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯสิริโสภาพัณณวดี
อบจ.ราชบุรี แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาเปิดเทศกาลศิลปะและการแสดง เจ็ดเสมียน
ศตศ.จ.รบ.ประชุมโต๊ะข่าวติดตามการปฎิบัติงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพิ่มสาขาบ้านโป่ง
จ.ราชบุรียังไม่คลายล็อก ต้องรอผลการประชุมจาก ศบค. ศุกร์นี้ก่อน
จ.ราชบุรีส่งรถปันสุขช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านการเข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง ที่ จ.ราชบุรี
ราชบุรีห่วงสถานการณ์โควิด-19ระบาด เตรียมจัดระเบียบการร่อนหาทองในคลอง ชี้ไม่มีผลการศึกษาว่ามีแร่ทองในพื้นที่ จ.ราชบุรี
ราชบุรี - ทหารช่างตบเท้า บริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาด

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี