ข่าวประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 28 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
 

            นางประนอม  คลังทอง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2560 ณ วัดไทรอารีรักษ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี