ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกฯ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 28 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
 

1 นายกรัฐมนตรีปราศัยกับชาวจังหวัดนครพนม ขอประชาชนเข้าใจร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ ผลักดันการท่องเที่ยวในกลุ่ม CLMV และเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อสร้างรายได้

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี พบปะประชาชนที่โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พร้อมปราศัยกับประชาชนในพื้นที่ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจกับทุกคน ว่าประเทศไทยจะเดินหน้าประเทศไปอย่างไร ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร ซึ่งรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในพื้นที่ให้เข้มแข็ง ด้วยดึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่ออกมาใช้ เป็นจุดขายทางการตลาด โดยเฉพาะจังหวัดนครพนม ที่มีจุดแข็งทั้งด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศ CLMV เพราะประเทศไทย มีศักยภาพในการเป็นแกนกลางพัฒนา ทั้งนี้รัฐบาลยังมุ่งแก้ไขปัญหาประชาชนทุกด้านทั้งการบริหารจัดการน้ำ ปรับการเกษตร โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ยังแก้ไม่หมด แต่รัฐบาลก็เข้าใจว่าผู้ประกอบการปล่อยเงินกู้เป็นเหมือนธนาคารคนจน แต่ขอให้เข้าสู่ระบบ มีการจดทะเบียน กำกนดอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่ทำตามกฎหมายก็จะต้องดำเนินคดี
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี แนะนำให้จังหวัดนครพนมที่มีแม่น้ำโขง พัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศพื้นบ้านเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่นการจัดเรือท่องเที่ยวล่องลำน้ำโขง ตั้งแต่เวียดนาม ลาว และไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้น เช่นกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ ยกระดับการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การผลักดัน ทั้ง 77 จังหวัดเป็นดินแดนแห่งสุวรรณภูมิ


------------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี