ข่าวประชาสัมพันธ์
วาตภัย

วันที่ 28 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)
 

1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 26 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 27 - 29 มี.ค. ขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย

 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 14 – 27 มีนาคม 2560 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 26 จังหวัด 99 อำเภอ 179 ตำบล 554 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 5,644 หลัง แยกเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ภาคเหนือ 3 จังหวัด ภาคกลาง 4 จังหวัด และภาคตะวันออก 2 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยด่วนแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ประเมิน และจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหาย

 ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 27 - 29 มีนาคม นี้ จะเกิดพายุฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขณะที่ภาคใต้ จะมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลาภูเก็ต และพังงา จึงได้ประสานจังหวัดเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรง โดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

------------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี