ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปี 2560

วันที่ 28 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
 

             นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดโครงการ  "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ประจำปี  2560  หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ในวันที่  20  เมษายน  2560    วัดเขาถ้ำกรวย  หมู่ที่ 7  ตำบลเขาแร้ง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชน  จัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการของรัฐ  และเอกชนด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง   และได้กำหนดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น  เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนได้ทำบุญร่วมกันโดยจะมอบเงินผ้าป่าสามัคคีให้วัดและโรงเรียนที่ออกหน่วย     

จังหวัดราชบุรีเชิญชวนประชาชนในจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ  "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ในวันและเวลาดังกล่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี