ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลโพธารามดำเนินการสอบราคาซื้อเตียง Newborn Resuscitation จำนวน 1 เตียง

วันที่ 30 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
 

           โรงพยาบาลโพธารามมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเตียง Newborn Resuscitation จำนวน 1 เตียง ราคากลาง 700,000 บาท

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.00 น. ในวันราชการ ณ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 3 เมษายน ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3271 9400 ต่อ 636


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี