ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

วันที่ 30 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 

             สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี   มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาในระบบ  E- GP สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ 2560

            กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  27  มีนาคม 2560  ถึงวันที่  12  เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  ในวันที่  27  มีนาคม  2560 ถึงวันที่ 12  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30  น.  ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  032 337103  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี