ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ดำเนินการสอบราคาในระบบ E-GP สอบราคาซื้อเครื่องยิงสีเมล็ดข้าว ขนาด 3 ราง จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 30 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 

          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาในระบบ E-GP สอบราคาซื้อเครื่องยิงสีเมล็ดข้าวสำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับ OTOP/SMEs/Start up เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 7103 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี