ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเบสอินดิเคเตอร์ (เครื่องตีย่อยเนื้อสับปะรด) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสกรูเพส (เครื่องกรองน้ำสับปะรด) จำนวน 1 เครื่อง พ้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รวม 1 ชุด

วันที่ 30 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 29 คน)
 

              สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องเบสอินดิเคเตอร์  (เครื่องตีย่อยเนื้อสับปะรด)  จำนวน  1  เครื่อง  และเครื่องสกรูเพส (เครื่องกรองน้ำสับปะรด)  จำนวน  1  เครื่อง  พ้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รวม  1 ชุด  ตาโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสับปะรดเพื่อบริโภคผล  ตามรายละเอียดดังนี้ 1. สายพานลำเลียงสับปะรดเข้าเครื่องบด  2. เครื่องตีย่อย/บดเนื้อสับปะรด  3.ฐานตั้งเครื่องบดสับปะรด  4.เครื่องอัดแยก/กรองน้ำสับปะรด  5. ระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงาน

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  24  มีนาคม  2560  ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น.     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  เลขที่ 80  ถนนราษฎรยินดี  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  7  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  เลขที่ 80  ถนนราษฎรยินดี  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ 24  มีนาคม  2560  ถึงวันที่ 5  เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  htpp://webhost.cpd.go.th/ratchabururi/  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 3233 – 7450 ในเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี