ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน สตรีไทยดีเด่น ปีพุทธศักราช 2560

วันที่ 30 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 219 คน)
 

            นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น เพื่อสรรหา ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณสตรีไทยที่ได้อุทิศตนสร้างผลงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ได้กำหนดจัดงานวันสตรีไทยปีพุทธศักราช 2560 ภายใต้แนวคิด พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญคือ การคัดสรรสตรีที่มีประวัติและผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น สตรีไทยดีเด่น แห่งปี ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน วันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2560

          เชิญชวนสตรีผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด สามารถส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จำนวน 15 เล่ม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี