ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ระบบน้ำการเกษตรแบบสปริงเกอร์ พื้นที่ 90 ไร่

วันที่ 3 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 178 คน)
 

             สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ระบบน้ำการเกษตรแบบสปริงเกอร์ พื้นที่  90  ไร่  จำนวน 1 งาน ในโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแพะแกะแปลงใหญ่ครบวงจร  จังหวัดราชบุรี  ตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดราชบุรี

            กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  29  มีนาคม  2560  ถึงวันที่  12  เมษายน  25860  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30  น.    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3  ถนนอำเภอ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  19 เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา 14.00  น.  เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3  ถนนอำเภอ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  29  มีนาคม  2560  ถึงวันที่   12  เมษายน  2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น  ถึงเวลา 16.30  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.moac – info.net/ratchaburi  โดยตรงหรือผ่าน  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3232 – 3103  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี