ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรี ดำเนินการสอบราคาซื้อยา CYTARABINE 2 GM. FOR INJECTION จำนวน 480 VIAL.

วันที่ 3 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)
 

โรงพยาบาลราชบุรี  มีความประสงค์สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน  1  รายการ ดังนี้  ยา CYTARABINE 2 GM. FOR INJECTION  จำนวน  480  VIAL.

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเภสัช โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org , www.ratchaburi.go.th , gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7919 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี