ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 3 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 
1.ประเด็นถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- เจ้าหน้าที่ปรับรูปแบบการจัดเต็นท์พักคอยให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 บรรยากาศบริเวณโดยรอบ ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดใช้ช่วงเวลาวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียนเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง ด้วยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับวันนี้มีการปรับรูปแบบการรอเข้าถวายสักการะพระบรมศพใหม่ เริ่มตั้งแต่จุดคัดกรอง มีอยู่ด้วยกัน 5 จุด คือ วงเวียนทหารอาสารักษาดินแดน ท่าช้าง ฝั่งตรงข้ามธรรมศาสตร์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ และแยกกัลยา โดยกำหนดดังนี้ เวลา 05.00 - 08.00 น. จุดเริ่มต้นการเข้าแถวถวายสักการะพระบรมศพอยู่บริเวณประตูทางเข้าฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา เยื้องกับพระแม่ธรณีบีบม้วยผม จากนั้นประชาชนจะเดินตรงไปยังท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือลักษณะครึ่งวงกลมก่อนเข้าไปยัง 13 เต็นท์รอคอยด้านหน้าประตูวิเศษไชยศรีจุดสุดท้าย ก่อนเข้าไปยังพระบรมหาราชวังที่ประตูวิเศษไชยศรี ช่วงเวลา 08.00 - 16.00 น. จะเปลี่ยนมาใช้ประตูมณีนพรัตน์ โดยใช้ทางเข้าจุดเริ่มต้นการเข้าแถวตรงข้ามศาลฎีกาเช่นเดียวกันแต่เดินในลักษณะรูปตัวแอล เพื่อเข้ายังทางเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ และตั้งแต่เวลา 16.00 - 21.00 น. จะมีการกลับมาใช้ประตูวิเศษไชยศรีเพื่อเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวัง ส่วนการเข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล เจ้าหน้าที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนถึงเวลา 19.00 น. ของทุกวัน
--------------------------------------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี